Phòng học số 1 thuyết giảng chủ đề:  …………thời gian từ ……….

Phòng học số 2 thuyết giảng chủ đề:  ……………thời gian từ …………

Phòng học số 3 thuyết giảng chủ đề:  …………..thời gian từ …………..

Phòng học số 4 thuyết giảng chủ đề:  ……………thời gian từ …………….

Phòng học số 5 thuyết giảng chủ đề:  …………..thời gian từ …………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *