[Video] Vĩnh Long: Sẵn sàng diễn ra Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ IX