[Video] TP.HCM: Giới thiệu phim tài liệu “Bardo – Màu nhiệm của sự sống và cái chết”