[Video] Phiên họp lần thứ 2 Ban Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

Chiều ngày 08/09/2022 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức (Quận 3 – TP.HCM) Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có phiên họp về việc Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN.