[Video] Phái đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. HCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN