TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm 61 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

Sáng 26/5 (19/4/Giáp Thìn), tại thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Trung ương Giáo hội trang nghiêm tưởng niệm 61 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo.

Hiện diện chứng minh có Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Trưởng lão HT. Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ HĐCM; Trưởng lão HT. Thích Như Niệm, Phó Thư ký HĐCM; Trưởng lão HT. Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, cùng chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS.

Tham dự các chư Tôn đức lãnh đạo các Ban ngành và Phân ban Ni giới Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam; đại diện Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục an nội địa – Bộ công an, chính quyền các cấp TP.HCM và quận 3.

Tại buổi lễ, để bày tỏ tấm lòng tri ân và tưởng niệm công đức Bồ tát Thích Quảng Đức, Đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS đã đăng điếu văn tưởng niệm của Trung ương Giáo hội.

Điếu văn nhấn mạnh về nhân duyên pháp nạn Phật giáo 1963 và sự hiện thân của bậc Đại sĩ, với tình thần vô ngã vị tha, trọn một đời lập chỉ siêu phàm – Bồ-tát Thích Quảng Đức. Bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, Bồ-tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì sự độc lập, thống nhất đất nước, nhất là sự tồn vong của Đạo pháp và tự do tín ngưỡng được ghi trong bản tuyên ngôn 5 nguyện vọng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam phải được thực thi.

Hình ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu thân bảo tồn Phật Pháp, vào sáng ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão (11/6/1963) giữa đại lộ Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt, đã tạo niên ngọn lửa thiêng hùng tráng, từ bì cao ngất tòa sen, đã nâng hình hài Bộ tất vào thế giới bất diệt, hình ảnh ấy đã in đậm trong kỳ ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam và đã đánh động lương tri nhân loại trên thế giới biết đến thực trạng khố đau của nhân dân Việt Nam và Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng khẳng định, chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, màu nhiệm, quả tìm bất diệt và sự hy sinh to lớn của Bồ-tát Quảng Đức là nhân tố tích cực, hun đúc tỉnh thần đoàn kết, quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã tạo thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 1964, thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước, hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 là đỉnh cao của thời đại và lịch sử Phật giáo Việt Nam trong một Quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do.

Để kỷ niệm và tri ân Bồ-tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử Đạo, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch HĐTS kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nỗ lực phát triển Giáo hội và làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trên đường phát triển, gắn kết một cách nhuần nhuyễn trong tình thần dân tộc Việt Nam và giữ vững nền hòa bình thế giới. “Mong rằng, Bồ-tát Thích Quảng Đức và pháp thân lồng lộng của Ngài, sẽ soi đường dẫn lói cho GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hoàn thành sứ mạng lịch sử thiêng liêng trọng đại, phát triển trong lòng dân tộc, góp phần làm dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”, điếu văn nhấn mạnh.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tình nơi lễ đài an trí di ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức, chư tôn Trưởng lão Hòa thượng thành kính dâng hương cùng dường, đại chúng đồng đảnh lễ Giác linh và tụng thời Bát nhã tâm kinh.

Theo đó, Tăng Ni, Phật tử đồng ngưỡng nguyện Giác lĩnh Bồ tát và chư Thành tử đạo gia hộ cho Phật giáo và đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh, dân tộc hùng cường, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Đăng Huy