TP.HCM: Suy tôn Trưởng lão Hoà thượng Chủ tịch giữ ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

Sáng 15-1, tại Hội nghị thường niêm GHPGVN kỳ 3 – khoá IX, nghi thức suy tôn Phó Pháp chủ HĐCM Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn được trang nghiêm diễn ra đúng Pháp.

Tại lễ suy tôn, HT.Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS trình bạch duyên sự. Căn cứ Điều 13, 14 và 20 của Chương IX Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII; yêu cầu điều hành Phật sự chung của toàn Giáo hội phù hợp với tình hình mới, vì sự vững mạnh của tổ chức GHPGVN.

Đại nghị HĐCM lần thứ nhất, ngày 23/12/2023, Đức Pháp chủ đã điều hành nội dung thỉnh cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ.

 

Theo đó, ngày 13/1/2024, trong Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS kỳ 3 khoá IX, Đại biểu nhất trí suy tôn Đức Phó Pháp chủ và Uỷ viên Thường trực HĐCM.

Toàn thể đại biểu đứng trang nghiêm, do Ban Nghi lễ Trung ương chủ trì lễ suy tôn, Hoà thượng Thích Lệ Trang kính bạch Văn thỉnh suy tôn của GHPGVN.

“Phi Lai môn hạ, nhiều lớp tượng vương kiệt xuất Tăng-gìa, Tổ đình tục diệm, ba đời Chủ tịch Gia phổ thiền Lâm. Kế vãng Pháp âm….Giờ này, hợp thời thanh tịnh, trước Hội nghị Tăng-già hoà hợp, trên đại tăng bỉnh pháp yết ma, Tăng Ni bốn chúng thiết tha, đại chúng một lòng cung thỉnh tam vị Hoà thượng khải vận bi tâm vì Phật pháp, nhận lời cầu thỉnh, thừa hành uỷ thác trên ngôi cao.”, trích văn suy tôn.

Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn đại diện hoan hỷ chấp thuận nhận cầu thỉnh, Đại Tăng cử hành Yết-ma bằng 3 tiếng niệm Phật. Theo đó đại sự Tăng-già được thành tựu đúng Pháp, GHPGVN trang nghiêm huy hoàng này càng thêm rực rõ.

Đạo từ, Trưởng lão Hoà thượng Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch HĐTS ngưỡng bái vọng thành kính tri ân Đức đệ tứ Pháp Chủ, ghi nhận tinh thần cao quý của chư tôn đức.

“Trong vai trò mới chúng tôi phát nguyện tuân thủ Hiến chương, Giáo chỉ của HĐCM, có trách nhiệm kết nối HĐTS với HĐCM để duy trì đạo pháp trên tinh thần Giới luật, làm trang nghiêm Giáo hội trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ về sau, và suốt đời cống hiến, phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc”

 

Được biết, Chủ tịch HĐTS GHPGVN tiền nhiệm – cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cũng được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc kỳ III – 1992.

Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là vị tôn trưởng lãnh đạo GHPGVN. Trước khi được suy tôn ngài đã đảm nhiệm Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, rồi Chủ tịch Hội đồng Trị sự (từ năm 2014, kể từ khi Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch đến nay).

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sinh năm 1950, tại Trà Vinh, xuất gia năm 1960, thọ Cụ túc giới vào năm 1969.

 

Quá trình tu học, hành đạo của Đức Phó Pháp chủ từ năm 1964 đến năm 1987 gắn liền với học tập, nghiên cứu và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo tăng tài.

 

Từ năm 1987-2007, Hòa thượng là Thư ký Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. Trong giai đoạn này ngài cũng đảm nhiệm các chức vụ như: Thư ký, Hiệu phó Trường Trung cấp, Cao đẳng Phật học TP.HCM; Chánh Thư ký, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM; Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

 

Từ năm 2007-2014, Hòa thượng có thời gian dài làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, rồi Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPVN.

 

Từ năm 2015 đến nay, Hòa thượng đảm nhiệm Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

 

Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, 11/2022, Hòa thượng Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đăng Huy