TP.HCM: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)