Thông tư: Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________________

Số: 223/TT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG TƯ
V/v Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL. 2019
____________________________________

Kính gửi:  Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Vu lan là ngày lễ lớn trong Đạo Phật. Tổ chức Đại lễ Vu lan hàng năm là một trong các pháp môn thực hành hạnh nguyện tri ân, báo ân, báo hiếu của Tăng Ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử noi theo đức hạnh của Ngài Mục Kiền Liên trong kinh điển Phật giáo.

Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam chúng ta, ngày lễ Vu lan của Đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hình thành lễ hội Vu lan Báo hiếu. Mùa Vu lan Báo hiếu đã trở thành nét văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện bào hiếu, hiếu hạnh với Cha mẹ, Ông bà và những người thân yêu, đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng dân tộc, anh linh Anh hùng Liệt sỹ, Tổ tiên, Cửu huyền thất tổ của các gia đình trong toàn xã hội.

Nhằm tổ chức trang nghiêm Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử và nhân dân, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các cấp và các chùa, tự viện, Tăng Ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử thực hiện tốt các nội dung trong công tác tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức:

Từ ngày Mùng 1 đến ngày Rằm tháng Bảy âm lịch (có thể kéo dài trong tháng Bảy âm lịch)

2. Địa điểm tổ chức:

– Tại các cơ sở thờ tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lưu ý không làm ảnh hưởng tới giao thông, sinh hoạt chung của cộng đồng.

– Tưởng niệm, tri ân, cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sỹ tại các nghĩa trang Liệt sỹ (phối hợp với chính quyền địa phương).

– Tại các nơi công cộng, Trung tâm Văn hóa, trụ sở của các công ty khi được sự chấp thuận của cấp chính quyền.

– Tại tư gia của các gia đình Phật tử. Lưu ý nếu có sự tham gia của số đông nhiều gia đình cùng nhau tổ chức thì phải có sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

3. Nội dung chương trình:

– Tụng kinh Vu lan, kinh Báo hiếu Phụ mẫu, Kinh Mục Liên Sám pháp, kinh A Di Đà… cầu siêu tiến anh linh Anh hùng Liệt sỹ, Cửu huyền thất tổ.

– Thuyết giảng ý nghĩa Vu lan Báo hiếu.

– Nghi thức bông hồng cài áo tri ân ân đức sinh thành của Cha mẹ.

– Nghi thức thắp nến tri ân và truyền hoa đăng tưởng niệm anh linh Anh hùng Liệt sỹ và Cửu huyền thất tổ.

– Chương trình nghệ thuật Công cha nghĩa mẹ (nếu có).

– Không đốt, cúng vàng mã. Nên thực hiện các việc làm từ thiện thiết thực cứu giúp người nghèo khổ để chuyển hóa thành nghiệp thiện lành báo hiếu Tổ tiên và Cha mẹ.

– Không tổ chức cúng lễ thu tiền mang hình thức dịch vụ tâm linh và các nghi lễ không phù hợp chính pháp, với nghi lễ truyền thống.

4. Tổ chức thực hiện:

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố có kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở tự viện trong công tác tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu.

Vì sự trang nghiêm và ý nghĩa của Đại lễ Vu lan Báo hiếu, kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố triển khai, quán triệt nội dung thông tư này đến các cơ sở Tự viện và toàn thể Tăng Ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận :

– Như trên
– Ban Thường trực HĐTS;
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(đã ký)

 Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *