Thông báo triệu tập Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____________________

Số:  138/TBTT-HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________

Hà Nội, ngày  01 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THƯ KÝ
VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG CHO BỘ PHẬN THƯ KÝ CÁC BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG
VÀ THƯ KÝ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng kính mời:

Ban Thư ký thuộc các Ban, Viện Trung ương GHPGVN
và Ban Thư ký thuộc các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận thư ký thuộc các Ban, Viện Trung ương và Ban Thư ký thuộc các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước.

– Thời gian: Từ ngày 25-26/7/2020 (tức 05-06/6/Canh Tý).

+ 08h00 ngày 23 – 24/7/2020 (tức ngày 03 – 04/6/Canh Tý): Đón tiếp đại biểu.

+ 08h00 ngày 25/7/2020 (tức ngày 05/6/Canh Tý): Khai mạc Hội nghị.

+ 16h00 ngày 26/7/2020 (tức ngày 06/6/Canh Tý): Bế mạc Hội nghị.

– Địa điểm: chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

– Nội dung Hội nghị: Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký và Quản trị văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020.

– Dự kiến thành phần tham dự:

+ Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước (05 người);

+ Khách mời: Ban Thường trực HĐTS, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Hà Nam.

(Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tự lo vé máy bay cho các đại biểu tham dự, Ban tổ chức bố trí ăn nghỉ và đưa đón các đại biểu từ sân bay về khách sạn; Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự gửi danh sách đại biểu tham dự trước ngày 15/7/2020 qua Email: [email protected])

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, kính đề nghị Quý vị về tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

* Ghi chú
Đại biểu liên hệ với Văn phòng theo số điện thoại sau:
+ Khu vực phía Nam: Ni sư Thích Nữ Liên Hòa 0918482504
+ Khu vực phía Bắc: Đại đức Thích Nguyên Chính 0982886848

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *