Thông báo gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________________

Số : 112 /TB-HĐTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020

                 Kính gửi:   – Ban, Viện Trung ương GHPGVN;

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phổ.

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa VIII (2017 – 20220) sẽ được tổ chức vào ngày 10 – 11/07/2020 (nhằm ngày 20, 21/5/Canh Tý) tại Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2020 của Giáo hội.

Để có đầy đủ thông tin Phật sự tổng hợp trong báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm của toàn Giáo hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 và chuơng trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2020 về Văn phòng Trung ưong Giáo hội;

Đồng thời để công tác thống kê số liệu về Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội, Nghi lễ, Văn hóa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được đầy đủ, Trung ương Giáo hội đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội.

– Thời gian: Chậm nhất là ngày 03 tháng 07 năm 2020.

– Nơi gửi:

+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vục phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: [email protected]; 01 bản về Văn phòng Thường trực TƯGHPGVN tại Tp. HCM.

+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vục phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực Trung uơng GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), Email: [email protected]; 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố hoan hỷ gửi báo cáo theo nội đung thông báo này trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

Bị chú:
Ban Thư ký không tập hợp thành tích Phật sự đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(ĐÃ KÝ)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *