Ninh Bình: Trưởng lão Hoà thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII

Sáng ngày 09 tháng 06 năm 2022, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được vinh dự cung đón Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh Đại hội và có lời sách tấn tới Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

Trưởng lão Hoà thượng bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự hiện diện của đông đảo quý chư Tôn đức HĐTS chứng minh Đại hội, “đây chính là một điều hiếm có và vinh dự lớn của Phật giáo tỉnh nhà. Nếu nhìn xa một chút, sẽ thấy điều chúng ta có hôm nay, là kế thừa sự nghiệp của tiền nhân để lại”.

Ngài nhấn mạnh “Ninh Bình tuy là một tỉnh nhỏ, nhưng rất quan trọng ở những ngày đầu lập quốc, với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đạo Phật và dân tộc Việt Nam chúng ta qua các bậc Thiền sư tu hành đắc đạo như Khuông Việt đại sư, Vạn Hạnh thiền sư… Các vị Thiền sư đều có công nhất trong việc đưa đạo Phật vào trong chính thể cai trị, nhờ tư tưởng Phật giáo và đạo đức cảm hoá nhân dân của các vị tu hành đắc đạo đã đóng góp cho sự an bang trị quốc, quan hệ đối ngoại của triều đại Đinh, Lê bấy giờ. Cho nên Ninh Bình có thể nói là kế thừa sự nghiệp lớn lao đó của đất nước và của dân tộc trải qua nghìn năm lịch sử“.

Ngày nay, Việt Nam là đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, nghĩa là xây dựng tình người. Đạo Phật luôn gắn liền với dân tộc thích nghi với từng thời đại. Đất nước Việt Nam là đất nước quan tâm tới tất cả những tầng lớp trong xã hội, những người yếu thế cũng không bị bỏ rơi phía sau. Điều này cũng phù hợp với tinh thần đại bi của Đạo Phật. Vì vậy, Trưởng lão Hoà thượng tin tưởng rằng chư vị lãnh đạo BTS các nhiệm kỳ qua đã làm tốt việc này, đồng thời mong rằng các vị lãnh đạo Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ mới sẽ làm tốt hơn nữa, kết hợp nhuần nhuyễn hơn nữa, quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân tỉnh nhà để Ninh Bình ngày càng trở nên giàu đẹp, ngang hàng với các tỉnh thành trong cả nước.

Sự quang lâm chứng minh cao quý của Trưởng lão Hoà thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN chính là sự vinh dự và là nguồn động lực vô cùng to lớn đối với Tăng Ni, Phật tử tỉnh Ninh Bình. Mong trong nhiệm kỳ mới, tân BTS tỉnh sẽ phát huy tinh thần lục hoà, đưa Phật giáo tỉnh phát triển như lời sách tấn của Trưởng lão Hoà thượng.

 

Diệu Tường – Đăng Huy