Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————

Số : 096 /NQ/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ II

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Hội nghị lần thứ II Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tiến hành vào ngày 28/3/2018 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để công bố Hiến chương GHPGVN được tu chỉnh lần thứ VI, triển khai Nghị quyết Đại hội VIII và nội dung phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ (2017 – 2022) GHPGVN; Thảo luận, thông qua dự kiến nhân sự tham gia các Ban, Viện Trung ương trình Ban Tôn giáo Chính phủ; Giới thiệu Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; Thông qua công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2562; Công tác tổ chức An cư kiết hạ năm 2018; Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 55 Bồ tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân và một số công tác trọng tâm khác của Giáo hội được dự kiến triển khai trong Quý II năm 2018.

Hội nghị đặt dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; Chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Sự tham dự của chư Tôn đức Phó Chủ tịch và các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Chư tôn đức và Quý Cư sĩ Hội đồng Trị sự GHPGVN Khóa VIII.

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu ý kiến với Hội nghị.

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác Phật sự Quý I năm 2018, chương trình hoạt động Phật sự trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018 của GHPGVN;  Các Ban, Viện Trung ương Giáo hội trình bày dự kiến nhân sự tham gia Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022 cùng với những ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng Trị sự, Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

 1. Thông qua bản báo cáo tóm tắt công tác Phật sự Quý I và một số công tác Phật sự trọng tâm Quý II năm 2018 của GHPGVN (đính kèm báo cáo)
 2. Hội nghị nhất trí thông qua danh sách dự kiến nhân sự tham gia các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Ban Tôn giáo Chính phủ (đính kèm danh sách).
 3. Hội nghị thông qua nội dung, kế hoạch thực hiện công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2562 – DL. 2018 và Lễ kỷ niệm 55 Bồ tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân.
 4. Giao Ban Thư ký phối hợp với Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương tiến hành các văn bản xin phép Chính phủ đăng cai Đại lễ Vesak năm 2019 tại Việt Nam.
 5. Tổ chức Lễ tưởng niệm 1000 năm Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch (1018 – 2018) tại Bắc Ninh.
 6. Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2018 tại Văn phòng 1 và Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, dự kiến trước mùa An cư Kiết hạ PL. 2562.
 7. Giao Ban Thư ký Hội đồng Trị sự tiếp tục nghiên cứu đề xuất tu chỉnh Quy chế hoạt động Ban Thường trực HĐTS và Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện, trình Ban Thường trực HĐTS thông qua tại Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018.
 8. Đề nghị Trưởng các Ban, Viện Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương tiếp tục tiến hành tu chỉnh Nội quy hoạt động theo Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI và Luật Tín ngưỡng tôn giáo, trình Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua.
 9. Ghi nhận và nghiên cứu những ý kiến phát biểu của các Trưởng ban, Viện trưởng, Phân ban Ni giới Trung ương, Quý Tôn đức Tăng Ni Ủy viên Hội đồng Trị sự. Nghiên cứu tính khả thi để đưa vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Giáo hội.
 10. Thúc đẩy công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên và Tp. Hải Phòng trong Quý II/2018.
 11. Hội nghị tiếp thu chỉ đạo trong đạo từ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS; Tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ.
 12. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Giáo hội Trung ương hoàn chỉnh các văn bản có liên quan đến Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018.

  Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 16giờ00 ngày 28 tháng 3 năm 2018 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ./.

TM. Ban Thư ký Hội nghị

 

(đã ký)

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện

TM. Chủ tọa Hội nghị

Chủ tọa

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *