Nghị quyết Hội nghị Kỳ 6 – Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————

Số:  362/NQ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Tp.Hồ Chí Minh,  ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ KỲ 6 – KHÓA VIII HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 46 chương VIII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI, xét tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp tại các địa phương, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quyết định tổ chức Hội nghị kỳ 6 – khóa VIII Hội đồng Trị sự bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Văn phòng Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ, Tp. Hà Nội tại, Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự – Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và Văn phòng Trụ sở 63 Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hội nghị kỳ 6 – khóa VIII Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiến hành vào ngày 31/12/2021 để thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2021, triển khai chương trình hoạt động Phật sự và các công tác trọng tâm của Giáo hội năm 2022.

Hội nghị đặt dưới sự chứng minh của Chư tôn đức Trưởng lão Phó Pháp chủ, Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tại các điểm cầu; Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; quý Hòa thượng, Thượng tọa Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các điểm cầu.

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp Ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ông Đỗ Văn Phớn – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục A02 – Bộ Công an, các Ban ngành Trung ương và Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. 

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác Phật sự năm 2021, dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của GHPGVN và những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Thường trực HĐCM, thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

 1. Thông qua bản Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2021 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Báo cáo đính kèm).
 2. Thông qua Chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chương trình đính kèm).
 3. Toàn thể hội nghị nhất tâm suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh giữ ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022).
 4. Hội nghị nhất tâm lãnh thọ đạo từ của Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh
 5. Hội nghị tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
 6. Hội nghị ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của các Ban, Viện Trung ương, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố giao Ban Thư ký bổ sung vào Chương trình hoạt động Phật năm 2022 của Giáo hội.
 7. Giao Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương khảo sát, đánh giá và báo cáo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về việc phân công, phân cấp trong hệ thống đào tạo giữa Học viện với các trường Trung cấp Phật học tại các tỉnh, thành phố theo chủ trương tập trung củng cố các trường Trung cấp Phật học.
 8. Ban Tăng sự Trung ương và Ban Thư ký tiếp tục các bước chuẩn bị cho việc thực hiện đề án chuyển đổi giấy Chứng nhận Tăng Ni hiện tại sang loại giấy Chứng nhận Tăng Ni kỹ thuật số; Hướng dẫn việc tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương. Ban Thư ký tiến hành đề án hợp tác xây dựng Giáo hội số quản lý Tăng Ni, tự viện.
 9. Ban Thư ký, Ban Văn hóa Trung ương tổ chức thi thiết kế Kỷ niệm chương cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 10. Giao Ban Thư ký soạn văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 60/TT-HĐTS về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trình Ban Thường trực HĐTS và Hoà thượng Chủ tịch ký trong tháng 01/2022.
 11. Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ (2022 – 2027) theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI; Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 60/TT-HĐTS.
 12. Ban Thư ký hoàn thành đề án Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX; Hoàn chỉnh các nội dung, văn kiện, công tác nhân sự dự kiến, và các công tác hậu cần có liên quan chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 thông qua.
 13. Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội tiến hành các thủ tục tờ trình Chính phủ tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX dự kiến vào tháng 11/2022 tại Thủ đô Hà Nội.
 14. Ban Thư ký tiếp tục tổ chức lấy ý kiến các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố về nội dung góp ý tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VII tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
 15. Thông qua danh sách Tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư do Ban Tăng sự Trung ương đệ trình, gồm: Hòa thượng 63 vị, Thượng tọa 274 vị, Ni trưởng 147 vị, Ni sư 461 vị (danh sách đính kèm).
 16. Thông qua danh sách tặng Bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 (danh sách đính kèm).
 17. Tổ chức Lễ hội Xuân Nhâm Dần – Tết cổ truyền dân tộc trang nghiêm, tiết kiệm, tránh lãng phí và tránh các yếu tố mang tính mê tín trong lễ hội. Nhất là chủ động phòng, chống dịch Covid-19 khi tập trung đông người trong các khóa lễ Cầu Quốc thái dân an đầu xuân năm mới.
 18. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, thực hiện tốt phong trào văn hóa an toàn trong tham gia giao thông; Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng v.v… Đặc biệt, tích cực công tác cứu trợ, từ thiện xã hội, đóng góp nguồn lực trong phòng, chống dịch Covid-19.
 19. Thông qua báo cáo tài chính thu chi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (báo cáo đính kèm).
 20. Giao Ban Thư ký và 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội triển khai Nghị quyết Hội nghị Kỳ 6 – Khóa VIII Hội đồng Trị sự để phổ biến và thi hành; chuẩn bị các nội dung liên hệ cho Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN để Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022.

    Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 17h00 ngày 31 tháng 12 năm 2021 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

  

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn