Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————–
Số :  377 /NQ. HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiến hành vào ngày 04/7/2017 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017 và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2017 của Giáo hội và các công tác liên quan đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư vị Hòa thượng Phó Chủ tịch cùng sự tham dự của các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp ông Trần Tấn Hùng – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo; quý vị đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương đến tham dự. Ông Trần Tấn Hùng – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu ý kiến.

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017, chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2017 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ban Thư ký trình bày và những ý kiến phát biểu của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

 1. Thông qua bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và Chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2017 của Giáo hội. (đính kèm báo cáo và chương trình hoạt động)
 2. Thông qua thành phần nhân sự của Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, gồm có: Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Nhân sự, Ban Nội dung Ban Thông tin Báo chí Văn nghệ, Triển lãm như sau:

–  Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

–  Trưởng ban Tổ chức Đại hội: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu.

–  Trưởng ban Nhân sự Đại hội: Hòa thượng Thích Thiện Pháp.

–  Trưởng ban Nội dung: Thượng tọa Thích Đức Thiện.

–  Trưởng ban Thông tin, Báo chí: Hòa thượng Thích Gia Quang.

–  Trưởng ban Tuyên truyền Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.

–  Trưởng ban Văn nghệ, triển lãm: Hòa thượng Thích Trung Hậu.

 1. Hội nghị nhất trí giao cho các Trưởng ban của Đại hội hình thành khung nhân sự và có trách nhiệm tổ chức, triển khai công tác tổ chức Đại hội một cách cụ thể theo từng giai đoạn và từng nhóm công việc để Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp.
 2. Hội nghị thông qua Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, gồm: Thời gian, địa điểm, kinh phí và thành phần tham dự, số lượng Đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
 3. Hội nghị thông qua Đề án Nhân sự Đại hội VIII GHPGVN do Ban Nhân sự đệ trình.
 4. Hội nghị đã nhất trí lấy chủ đề Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII là “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”.
 5. Ban Tổ chức Đại hội phối hợp cùng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội lên kế hoạch dự trù kinh phí Đại hội, vận động tài chính trong Tăng Ni, Phật Tử cúng dường Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
 6. Ban Nội dung, Ban Thông tin – Báo chí – Văn nghệ – Triển lãm, Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội lập kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đến Tăng Ni, Phật Tử GHPGVN trong và ngoài nước, cũng như thực hiện các văn kiện có liên quan đến Đại hội.
 7. Hội nghị nhất trí thông qua báo cáo sơ bộ về danh sách Tăng Ni được Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành đề nghị tấn phong Giáo phẩm, gồm 59 Hòa thượng, 111 Ni trưởng, 209 Thượng tọa, 436 Ni sư tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII do Ban Tăng sự Trung ương đệ trình. Hoàn chỉnh danh sách tấn phong Giáo phẩm, đệ trình Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự trước Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII để thông qua và chính thức tấn phong tại Đại hội.
 8. Hội nghị giao Ban Nội dung Đại hội, Ban Thư ký HĐTS nghiên cứu sửa đổi 01 số điều trong Hiến chương, trình Ban Thường trực HĐTS thẩm tường và trình Đại hội thông qua.
 9. Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội đôn đốc công tác Đại hội của các tỉnh, thành còn lại, hết Quý 3/2017 phải kết thúc.
 10. Ghi nhận ý kiến phát biểu của ông Trần Tấn Hùng – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.  
 11. Hội nghị ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của các Ban, Viện Trung ương, Hệ phái Phật giáo Nam tông Khner, giao Ban Thư ký đúc kết và đưa vào chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 cũng như nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của GHPGVN.
 12. Hội nghị giao cho Văn phòng Trung ương Giáo hội liên hệ với Ban Tôn Giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhờ giúp đỡ các thủ tục cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. 
 13. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa giao thông, tham gia các hoạt động an sinh xã hội cùng các cơ quan hữu quan phối hợp thực hiện.
 14. Nhất trí về báo cáo tài chính thu chi, phương hướng hoạt động về tài chính của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 15. Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội hoàn chỉnh các văn bản có liên quan đến Hội nghị để phổ biến và thi hành.  

Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 04 tháng 7 năm 2017 trong tinh thần hoan hỷ./.

 

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *