Thông báo: Hội nghị bồi dưỡng cho bộ phận Thư ký BTS GHPGVN các tỉnh, thành cả nước

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____________________

Số: 199/TBTT-HĐTS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THƯ KÝ
VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG CHO BỘ PHẬN THƯ KÝ BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC 

 

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng kính mời:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận thư ký của các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước.

– Thời gian: Từ ngày 26-27 tháng 7 năm 2019 (tức 24-25/6/Kỷ Hợi).

+ Chiều ngày 25/7/2019 đón tiếp đại biểu.

+ 08h00 ngày 26/7/2019 (tức ngày 24/6/Kỷ Hợi) Khai mạc Hội nghị.

+ 16h00 ngày 27/7/2019 (tức ngày 25/6/Kỷ Hợi) Bế mạc Hội nghị.

– Địa điểm: chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

– Nội dung Hội nghị: Bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chính Giáo hội.

– Dự kiến thành phần tham dự:

+ Chánh Thư ký, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước;

+ Khách mời: Ban Thường trực HĐTS, Ban Tôn giáo Chính phủ.

(Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tự lo vé máy bay cho các đại biểu tham dự, Ban tổ chức chỉ bố trí ăn nghỉ và đưa đón các đại biểu từ sân bay về khách sạn; Danh sách Đại biểu được gửi qua email trước ngày 12/7/2019: Ban Trị sự các tỉnh, thành phía Bắc gửi qua email: [email protected]; Đại biểu Ban Trị sự các tỉnh, thành phía Nam gửi qua email: [email protected])

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, kính đề nghị Quý vị về tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

* Ghi chú
Đại biểu liên hệ với Văn phòng theo số điện thoại sau:
+ Khu vực phía Bắc: Đại đức Thích Nguyên Chính 0982886848
+ Khu vực phía Nam: Ni sư Thích Nữ Hòa Liên 0918482504

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *