Danh sách tấn phong giáo phẩm Hoà thượng tại Hội nghị Kỳ 3 – Khóa IX HĐTS GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH
TẤN PHONG GIÁO PHẨM HOÀ THƯỢNG 

Tại Hội nghị Kỳ 3 Khóa IX HĐTS năm 2023

TỈNH BẠC LIÊU: 02 vị

TT. Vudhàpacàyko

(Tăng Sa Vong)

1963 1983

(40)

Chùa Cái Giá Chót, huyện Vĩnh Lợi

Tỉnh Bạc Liêu

TT. Sachavoto

(Dương Quân)

1961 1982

(41)

Chùa Xiêm Cán, Tp. Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 03 vị

TT. Thích Minh Thiện

(Nguyễn Thuần)

1963 1981

(42)

Tu viện Vạn Hạnh, TX. Phú Mỹ

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TT. Thích Giác Quảng

(Lê Hoàng Cung Triều)

1955 1977

(47)

Tịnh xá Hoa Nghiêm, TX. Phú Mỹ

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TT. Thích Từ Tri

(Dương Bằng)

1953 1977

(47)

Chùa Lạc Bang, huyện Châu Đức

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TỈNH ĐỒNG NAI: 03 vị

TT. Thích Thiện Thảo

(Hồ Văn Đức)

1953 1982

(41)

Chùa Long Phước Thọ, H. Long Thành

Tỉnh Đồng Nai

TT. Thích Đạt Minh

(Nguyễn Hữu Chuẩn)

1955 1975

(48)

Chùa Pháp Bảo, Tp. Biên Hòa

Tỉnh Đồng Nai

TT. Thích Minh Thọ

(Trương Văn Phương)

1958 1983

(40)

Tổ đình Long Thiền, Tp. Biên Hòa

Tỉnh Đồng Nai

TỈNH ĐỒNG THÁP: 01 vị

TT. Thích Nhựt Hội

(Lâm Tỷ)

1956 1983

(40)

Chùa Long An, H. Lấp Vò

Tỉnh Đồng Tháp

TỈNH PHÚ YÊN: 02 vị

TT. Thích Chánh Niệm

(Nguyễn Sơn)

1951 1975

(48)

Chùa Long Phú, huyện Tuy An

Tỉnh Phú Yên

TT. Thích Giác Thanh

(Đoàn Tịnh Cảnh)

1963 1983

(40)

Tổ đình Long Tường, huyện Tây Hòa

Tỉnh Phú Yên 

TP. HỒ CHÍ MINH: 01 vị

TT. Thích Giác Hiếu

(Nguyễn Thanh Xuân)

1957 1981

(42)

Từ xá Từ Quang, quận 4

Tp. Hồ Chí Minh

TỈNH KIÊN GIANG: 01 vị

TT. Buddhasarano

(Danh Liêm)

1963 1982

(41)

Chùa Cù Là Mới, H. Châu Thành

Tỉnh Kiên Giang

TP. HÀ NỘI: 02 vị

PHÁP DANH/

HỌ TÊN

NĂM SINH HẠ LẠP THƯỜNG TRÚ
TT. Thích Tiến Thịnh

(Nguyễn Tuấn Thịnh)

1960 38 Chùa Vũ Lăng, thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội.
TT. Thích Thanh Phúc

(Đinh Văn Phúc)

1957 40

 

Chùa Triệu Khánh, 60 phố Thanh Đàm, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội. 

TỈNH BẮC GIANG: 01 vị 

TT. Thích Thiện Văn

(Nguyễn Long Biên)

1964 40

(1983)

Chùa Hồng Phúc, phường Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

TỈNH NINH BÌNH: 02 vị

TT. Thích Tuệ Quông

(Phan Văn Kim)

1959 40

(1980)

Chùa Trung Sơn, Tp. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
TT. Thích Thanh Chiến

(Lê Ngọc Chiến)

1962 39

(1984)

Chùa Trẻ, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

 

PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI PHÁP: 01 vị

TT. Thích Đức Thắng

(Phạm Jean Prancois)

1958 40 Chùa Pháp Vương, 1 Allee de la Pagode

03210 – Noyant dAllier France

Tổng cộng 19 vị tấn phong Hòa thượng.

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG