Công văn V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________

Số: 173/HĐTS-VP

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

 

 

 

 

– Ban, Viện Trung ương;

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;

– Học viện Phật giáo Việt Nam, Trường TCPH, các cơ sở

  đào tạo Phật giáo thuộc GHPGVN các tỉnh, thành phố;

– Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Tp. Đà Nẵng và đã xuất hiện các bệnh nhân lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở một số tỉnh, thành phố như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đăk Lăk, Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Việc kiểm soát diễn biến của dịch bùng phát lần này rất phức tạp.

Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

  1. Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa hè cho giới trẻ và các khóa tu tập trung đông người.
  2. Xem xét việc lùi lại thời gian tổ chức Đại giới đàn ở các Ban Trị sự đã được Giáo hội chấp thuận lịch tổ chức.
  3. Các trường hạ an cư tập trung có thể chuyển sang hình thức an cư tại chỗ. Tùy tình hình dịch bệnh thực tế tại mỗi địa phương, Ban Trị sự và Ban Chức sự các hạ trường có thể cho Tăng Ni về các trụ xứ tâm niệm an cư để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Đối với trường hạ thuộc các Học viện Phật giáo Việt Nam và các cơ sở đào tạo Phật giáo thực hiện nghiêm việc cấm túc an cư, nội bất xuất, ngoại bất nhập để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Tăng Ni sinh.
  4. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn… Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu có qua vùng dịch. Nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định của chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.

Kính đề nghị Quý Ban, Viện TW, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, và Tăng Ni, Phật tử tổ chức thực hiện tốt nội dung công văn này.

Trân trọng!

Nơi nhận:– Như trên;
– Ban TTr HĐTS;
– BTGCP;
– Ban Tôn giáo (SNV) các
  tỉnh, thành phố;
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *