Công văn hướng dẫn tổ chức Lễ hội năm 2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

——————–

Số:  031 /CV-HĐTS

V/v tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

 

Hà Nội, ngày  12 tháng 02 năm 2018

 

                               Kính gửi:  Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN

                                            các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tạo điều kiện cho các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các lễ hội, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Mậu Tuất (2018), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính chúc Quý Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong cả nước đón một mùa xuân tràn đầy hỷ lạc, vô lượng cát tường như ý; đồng thời đề nghị Quý Ban hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, nhất là các tự viện là di tích lịch sử – văn hóa thực hiện một số việc cụ thể như sau trong thời gian tổ chức lễ hội:

  1. Để tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, do đó cần tuyên truyền, vận động trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo.
  2. Đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.
  3. Trong các bài giảng chú trọng việc gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội; Lan toả giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo bạn.

Vì sự trang nghiêm Đạo pháp, tôn vinh những giá trị tốt đẹp, văn hóa của lễ hội tôn giáo tại các Tự viện, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN rất mong Quý Ban phổ biến sâu rộng và có hiệu quả tinh thần công văn này đến chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì Tự viện, đồng bào Phật tử.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận :

– Như trên;

– Ban Tôn giáo Chính phủ “thay b/c”;

– UBMTTQVN, BTG/SNV các tỉnh, thành

                      “để hỗ trợ”;

– Lưu VP1,2.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *