Cáo phó: Trưởng lão Hoà thượng Thích Viên Quán

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————–
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2018
CÁO PHÓ
Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai
Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN QUÁN
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai;
Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai;
Phương trượng chùa Thừa Ân, thành phố Pleiku.Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13giờ30, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (nhằm ngày 07 tháng 8 năm Mậu Tuất) tại chùa Thừa Ân, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
              * Trụ thế       : 82 năm
              * Hạ lạp         : 62 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 11giờ00, ngày 17 tháng 9 năm 2018     (nhằm ngày 08 tháng 8 năm Mậu Tuất).

– Kim quan Trưởng lão Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Thừa Ân, hẽm 69 Phùng Khắc Khoan, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14giờ00 ngày 17 tháng 9 năm 2018 (nhằm ngày 08 tháng 8 năm Mậu Tuất).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 09giờ00 ngày 21 tháng 9 năm 2018 (nhằm ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuông viên chùa Thừa Ân.

Nay Cáo Phó
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN LỄ TANG

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *