Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Tánh Hải viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÁNH HẢI

  • Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;
  • Viện chủ chùa Phước Thiện, phường Blao, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 06giờ 45 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 02/11/Kỷ Hợi) tại chùa Phước Thiện, phường Blao, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

                        * Trụ thế       : 96 năm

                        * Hạ lạp         : 73 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 18giờ00, ngày 27/11/2019 (nhằm ngày 02/11/Kỷ Hợi).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Phước Thiện.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07giờ00 ngày 28/11/2019 (03/11/Kỷ Hợi).

– Lễ truy điệu vào lúc 08giờ00 ngày 30/11/2019 (05/11/Kỷ Hợi); Lễ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Phước Thiện vào lúc 09giờ30 phút cùng ngày.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *