Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 2020

CÁO PHÓ

 • Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;
 • Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NGỘ TÁNH

 • Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
 • Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa;
 • Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa;
 • Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa;
 • Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Ninh Hòa;
 • Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ninh Hòa;
 • Trú trì tổ đình Thiên Bửu, chùa Đức Hòa, thị xã Ninh Hòa.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 10 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý) tại chùa Đức Hòa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

           * Trụ thế : 80 năm

           * Hạ lạp : 50 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 11 giờ 00, ngày 05/12/2020 (nhằm ngày 21 tháng 10 năm Canh Tý).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Đức Hòa, đường Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 ngày 05/12/2020 (21/10/Canh Tý).

– Lễ truy niệm vào lúc 08 giờ 00 ngày 09/12/2020 (nhằm ngày 25/10/Canh Tý), sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại tổ đình Thiên Bửu, thị xã Ninh Hòa.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Đã ký

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *