Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Hoằng Quang viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2019

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HOẰNG QUANG

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu;
  • Nguyên Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Minh Hải;
  • Nguyên Trưởng ban Trị sự Lâm thời Phật giáo tỉnh Bạc Liêu;
  • Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân Khóa V tỉnh Minh Hải;
  • Nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Minh Hải;
  • Trụ trì Vĩnh An Cổ Tự, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 22giờ 55 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 20 tháng 8 năm Kỷ Hợi) tại Vĩnh An Cổ Tự, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

                        * Trụ thế       : 70 năm

                        * Hạ lạp         : 44 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 13giờ00, ngày 19/9/2019 (nhằm ngày 21 tháng 8 năm Kỷ Hợi).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Vĩnh An Cổ Tự.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 16giờ00 ngày 19 đến hết ngày 22/9/2019 (từ ngày 21 đến hết ngày 24/8/Kỷ Hợi).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 08giờ30, ngày 23/9/2019 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Hợi), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên  Vĩnh An Cổ Tự, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Nay Cáo Phó.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *