Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Hân Đức viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2020

CÁO PHÓ

  • Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang;
  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thoại Sơn;
  • Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HÂN ĐỨC

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang;
  • Trụ trì chùa Liên Đài, thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 06giờ 00, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (nhằm ngày 06 tháng 8 năm Canh Tý) tại chùa Liên Đài, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

           * Trụ thế : 77 năm

           * Hạ lạp : 52 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 19giờ00, ngày 22/9/2020 (nhằm ngày 06 tháng 8 năm Canh Tý).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Liên Đài.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07giờ30 ngày 23/9/2020 (07/8/Canh Tý).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 09giờ00, ngày 25/9/2020 (nhằm ngày 09 tháng 8 năm Canh Tý), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Trà tỳ tại đài hỏa táng Phúc Lạc Viên; Xá Lợi Trưởng lão Hòa thượng được nhập bảo tháp tại chùa Liên Đài.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH AN GIANG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Đã ký

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *