Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020

CÁO PHÓ

 • Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;
 • Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC PHÚC

 • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Tăng trưởng Giáo đoàn IV;
 • Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Nguyên Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
 • Viện chủ Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 07giờ00, ngày 12 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 28/10/Canh Tý) tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

 • Trụ thế : 85 năm
 • Hạ lạp : 57 năm

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 19giờ00, ngày 12/12/2020 (nhằm ngày 28 tháng 10 năm Canh Tý).

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, phường An Phú, quận 2,Tp. Hồ Chí Minh.

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 06giờ00, ngày 15/12/2020 (nhằm ngày mùng 02/11/Canh Tý), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Trà tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
HỆ PHÁI KHẤT SĨ
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH

Đã ký

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *