Cáo phó: Trưởng lão Hoà thượng JAYARAKKHITO SƠN KHUNE

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh;
– Phật giáo Nam tông Khmer – Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh;
– Ban Trị sự Phật giáo – Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Càng Long;
– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG JAYARAKKHITO SƠN KHUNE

– Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, huyện Càng Long;
– Cố vấn Phật giáo Nam tông Khmer – Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh, huyện Càng Long;
– Trụ trì chùa Piseyvararam, ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long;
– Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 07giờ 50 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại chùa Pisey, ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

* Trụ thế       : 94 năm

* Hạ lạp         : 74 năm
– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 21giờ00, ngày 28/02/2019 (nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pisey.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07giờ00 ngày 01/3/2019 (nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14giờ00 ngày 06/3/2019 (nhằm ngày 01 tháng 2 năm Kỷ Hợi), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Đài trà tỳ trong khuôn viên chùa Pisey.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TRÀ VINH
HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC TỈNH TRÀ VINH
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *