Cáo phó: Hòa thượng Thích Thiện Năng viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2019

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp;
– Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỆN NĂNG

  • Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp;
  • Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Đồng Tháp;
  • Trụ trì chùa Linh Phước, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Do tuổi cao sức yếu, sau thời gian bệnh duyên, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 12giờ 20 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 26/8/Kỷ Hợi) tại chùa Linh Phước, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

     * Trụ thế : 66 năm
     * Hạ lạp : 39 năm

– Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 20giờ00, ngày 24/9/2019 (nhằm ngày 26 tháng 8 năm Kỷ Hợi).

– Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Linh Phước, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

– Lễ viếng: Bắt đầu vào lúc 08giờ00 ngày 25/9/2019 (nhằm ngày 27 tháng 8 năm Kỷ Hợi) đến 16giờ00 ngày 27/9/2019 (nhằm ngày 29/8/Kỷ Hợi).

– Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 09giờ30, ngày 28/9/2019 (nhằm ngày 30 tháng 8 năm Kỷ Hợi) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, phường 1, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Linh Phước, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Nay Cáo phó.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *