Ban tổ chức Lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
——————
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ

– Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;
– Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là Tp. Hà Nội);
– Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Viện chủ tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội.

Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Phó ban Thường trực:  Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
Phó ban
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Hòa thượng Thích Giác Toàn
Hòa thượng Thích Gia Quang
Hòa thượng Thích Quảng Tùng
Hòa thượng Thích Thiện Tâm
Hòa thượng Thích Thiện Tánh
Hòa thượng Thạch Sok Xane
Hòa thượng Thích Khế Chơn
Hòa thượng Thích Quảng Xả 
Hòa thượng Đào Như
Hoà thượng Thích Thanh Quyết
Thượng tọa Thích Quảng Hà
Thượng tọa Thích Đức Thiện
Thượng tọa Thích Thiện Thống
Hòa thượng Thích Thanh Nhã
Hòa thượng Thích Thanh Điện
Hòa thượng Thích Huệ Thông
Thượng tọa Thích Thanh Phong
Ủy viên:
Hoà thượng Thích Huệ Trí
Hoà thượng Thích Huệ Minh
Hoà thượng Thích Thanh Hùng
Hòa thượng Thích Thanh Đạt
Hòa thượng Thích Thanh Chính
Hoà thượng Danh Lung
Hoà thượng Thích Hải Ấn
Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp
Thượng tọa Thích Thọ Lạc
Hoà thượng Thích Thanh Phúc
Thượng tọa Thích Thanh Huân
Thượng toạ Thích Minh Hiền 
Thượng toạ Thích Thanh Tuấn
Thượng toạ Thích Nguyên Thành
Thượng toạ Thích Chiếu Tạng
Thượng toạ Thích Minh Tuấn
Thượng toạ Thích Giác Dũng
Thượng toạ Thích Thanh Vịnh
Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm
Ni trưởng Thích Đàm Thành
Ni trưởng Thích Đàm Lan
Ni sư Thích Nữ Hoà Liên
Ni sư Thích Đàm Khoa
Ông Nguyễn Văn Thanh
(UBTƯMTTQVN)
Thư ký:
Thượng toạ Thích Tiến Đạt
Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ
Đại đức Thích Đạo Phong
Thượng toạ Thích Minh Quang
Thượng toạ Thích Tâm Hoan
Đại đức Thích Nguyên Chính
Ban nghi lễ:
Hoà thượng Thích Huệ Minh
Hoà thượng Thích Thanh Nhã
Thượng toạ Thích Quảng Hà
Hoà thượng Thích Lệ Trang
Hoà thượng Thích Thanh Giác
Thượng toạ Thích Minh Tuấn
Thượng toạ Thích Thanh Đường
Thượng toạ Thích Thanh Lợi (Nam Định)
Ban xướng ngôn:
Thượng toạ Thích Đức Lợi
Thượng toạ Thích Minh Quang
Đại đức Thích Minh Đăng
Đại đức Thích Minh Đồng
Đại đức Thích Viên Đức
Ban trần thiết:
Thượng toạ Thích Thanh Phong
Thượng toạ Thích Thọ Lạc
Thượng toạ Thích Minh Hiền
Thượng toạ Thích Giác Hiệp
Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ
Đại đức Thích Nguyên Chính
Cư sĩ Phúc Thọ (Nguyễn Hồng Trường)
Cư sĩ Nguyễn Văn Thành
Ban tiếp lễ:
Hoà thượng Thích Thanh Chính
Hoà thượng Thích Thanh Phúc
Thượng toạ Thích Minh Tín
Thượng toạ Thích Thanh Vân
Thượng toạ Thích Trí Như
Đại đức Thích Minh Thiên
Ban phòng trà:
Ni sư Thích Đàm Khoa
Ni sư Thích Diệu Bản
Sư cô Thích Đàm Vân
Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Hà Nội
Ban trai soạn:
Ni trưởng Thích Đàm Thành
Ni trưởng Thích Đàm Lan
Ni sư Thích Tịnh Quán
Ni sư Thích Đàm Hinh
Ni sư Thích Đàm Vân
Tăng, Ni Phật giáo huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Ban trật tự:
Thượng tọa Thích Đức Thường
Đại đức Thích Thanh Trung
Đại đức Thích Thái Minh
Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Hà Nội
Công an xã Quang Lãng; Công an huyện Phú Xuyên.
Ban vận chuyển:
Thượng toạ Thích Nguyên Thành
Thượng toạ Thích Tiến Thông
Đại đức Thích Viên Giác
Đại đức Thích Quảng Lâm
Ban phụ trách sổ tang:
Thượng toạ Thích Thọ Lạc
Thượng toạ Thích Thanh Huân
Thượng toạ Thích Minh Hiền
Thượng toạ Thích Minh Tín
Ban thị giả:
Thượng toạ Thích Minh Tín
Thượng toạ Thích Giác Hiệp
Thượng toạ Thích Phước Triều
Đại đức Thích Quảng Lâm
Đại đức Thích Minh Thuần
Đại đức Thích Đạo Thông
Tăng, Ni sinh trường Trung cấp Phật học Hà Nội
Ban tài chính:
Thượng toạ Thích Thanh Phong
Thượng toạ Thích Thanh Tuấn
Ni sư Thích Đàm Khoa
Ni sư Thích Diệu Luyến
Ban truyền thông:
Thượng toạ Thích Minh Nghiêm
Thượng toạ Thích Minh Nhẫn
Đại đức Thích Đạo Phong
Đại đức Thích Chánh Thuần
Thượng toạ Thích Tâm Hải
Đại đức Thích An Đạt
Truyền hình An viên; Báo Giác Ngộ; Phật sự Online.
Ban y tế:
Ni trưởng Thích Đàm Lan
Đại đức Thích Vinh Quang
Y-Bác sĩ Bệnh viện Việt Xô
Y-Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên
Ban hầu kim quan:
Đại đức Thích Quảng Tiếp
Đại đức Thích Di Sơn
Đại đức Thích Thái Minh
Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Hà Nội
Ban di quan:
Thượng toạ Thích Thanh Phong
Thượng toạ Thích Hoằng Đạt
Phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm, Tp Hồ Chí Minh