Ban Hoằng pháp TƯ thông báo tạm ngưng tổ chức đoàn đến thăm và thuyết giảng các Trường hạ trên toàn quốc

Ngày đăng: 31/07/2020
Đăng bởi: Tích Trí

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
_________________
Số: 025/TB.BHPTƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v tạm ngưng tổ chức đoàn đến thăm và thuyết giảng
Tại các Trường hạ trên toàn quốc

Căn cứ Công văn số: 173/HĐTS-VP1, ngày 30/7/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN. V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Trị sự GHPGVN. Nhằm đảm bảo tuyệt đối việc phòng chống dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, đã xảy ra các ca nhiễm trong cộng đồng tại Tp. Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN xin Thông báo đến Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố như sau:

  1. Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tạm ngưng tổ chức đoàn đến thăm và thuyết giảng tại Trường hạ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
  2. Hiện nay, đoàn 1 do Thượng tọa Thích Nhật Từ làm Trưởng đoàn, đã xuất phát từ ngày 30/07/2020 và đang đến thăm Trường hạ tại các tỉnh miền Tây. Đoàn sẽ kết thúc chuyến công tác Phật sự vào ngày 31/07/2020, sau khi đến thăm Trường hạ tại tỉnh Cà Mau

Rất mong Chư Tôn đức liễu tri và hoan hỷ thực hiện tốt tinh thần Thông báo này

Kính chúc Chư Tôn đức Pháp thể khinh an, vạn sự kiết tường.

Nơi nhận:
– HĐTS “để biết”;
– Ban TT Ban HP “để biết”;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, TP
– Lưu VP.

TM. BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *