Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2019

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆ

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận;
  • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phong;
  • Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận;
  • Trụ trì chùa Bát Nhã, xã Chí Công, huyện Tuy Phong;
  • Trụ trì Tòng Lâm Vạn Thiện, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 01giờ35phút, ngày 27 tháng 10 năm 2019 (nhằm ngày 29 tháng 9 năm Kỷ Hợi) tại chùa Bát Nhã, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

                        * Trụ thế       : 91 năm

                        * Hạ lạp         : 64 năm

– Lễ nhập kim quan vào lúc 18giờ00, ngày 27/10/2019 (ngày 29/9/Kỷ Hợi).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Bát Nhã.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08giờ00 ngày 28/10/2019 (Mùng 01/10/Kỷ Hợi).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 07giờ00, ngày 31/10/2019 (nhằm ngày 04 tháng 10 năm Kỷ Hợi), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Trà tỳ tại Đài hỏa táng Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Linh cốt của Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Bảo tháp chùa Bát Nhã.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *