Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2019

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh;

– Hệ phái Khất sĩ Việt Nam;

– Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;

– Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NGOẠT LIÊN

– Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN;

– Nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;

– Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh;

– Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh;

– Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba; Huân chương Lao động hạng ba; Huân chương Vì Sự nghiệp Đại đoàn kết Toàn dân; Bằng tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12giờ35 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 25/8/Kỷ Hợi) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, số 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

* Trụ thế        : 96 năm
* Hạ lạp         : 66 năm   

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 11giờ00, ngày 24/9/2019 (26/8/Kỷ Hợi).

– Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, Tp. HCM.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13giờ00 ngày 24/9/2019 (26/8/Kỷ Hợi).

– Lễ truy điệu được cử hành vào lúc 06giờ30, ngày 28/9/2019 (30/8/Kỷ Hợi), sau đó cung tống kim quan Ni trưởng về nhập tháp tại Tịnh xá Ngọc Liên, số 59/12 đường Đề Thám, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ vào lúc 15giờ00 cùng ngày.

Nay Cáo phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH
HỆ PHÁI KHẤT SĨ & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *