[Video] Vĩnh Long: Hoà thượng Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc tại Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ IX