[Video] Tăng, Ni sinh trường TCPH khóa VI, HVPGVN tại Hà Nội khóa VII cùng Tăng Ni huyện Thạch Thất viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN