[Video] Phái đoàn BTS Phật giáo huyện Sóc Sơn, huyện Thanh Trì và chùa Một Cột (Hà Nội) viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN