[Video] Hệ phái Khất sĩ, pháp viện Minh Đăng Quang và TX. Ngọc Phương viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN