Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch

Ngày đăng: 09/11/2019
Đăng bởi: Tích Trí

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quang – Tân viên tịch tại tổ đình Từ Đàm (Huế) vào lúc 21 giờ 45 ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi (tức ngày 08/11/2019).

Sau nhiều ngày thân thể khiếm an, Trưởng lão Hòa thượng đã thâu thần thị tịch tại chùa Từ Đàm, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.

Thông báo do HT. Thích Hải Ấn ký cũng cho biết, theo di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng: Sau khi Ngài tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó các Pháp tử lạy 3 lạy rồi thỉnh kim quan ra xe tang, trà tỳ tại lò thiêu. Sau đó đem về chùa làm tuần, chung thất, trăm ngày, tiểu tường, đại tường. Không báo tang, thành phục, đưa đám và phúng điếu. Mỗi lễ chỉ tụng một trong các kinh: Địa Tạng, Kim Cương, Bồ-tát giới, Pháp hoa, Thủy sám.

Được biết, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quang quê làng Diêm Điền, thuộc khu vực phía tây sông Nhật Lệ, trung tâm thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Hòa thượng sinh ngày 14-11 Quí Hợi 2467 (21-12-1923).

Năm lên 6 tuổi, Ngài được bố mẹ cho học chữ Hán và chữ quốc ngữ và được gửi đi tu học tại chùa Bảo Quốc, Huế. Sau đó xuất gia năm Bính Tý 2480 (1936) với Bổn sư là ngài Hồng Tuyên, sáng lập và trụ trì Phổ Minh Tự, nơi được kể như tổ đình của Phật giáo Quảng Bình.

Hòa thượng là một trong những vị sáng lập Phong trào Chấn hưng Phật giáo tại miền Trung Việt Nam. Ngài đóng một vai trò quan trọng trong việc vận động và duy trì cuộc khủng hoảng chính trị lâu dài, một cuộc khủng hoảng cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm.

Sau ngày thống nhất đất nước, cố Hoà thượng chuyên tâm tu hành, viết sách, dịch kinh, luật, luận… tại chùa Ấn Quang, tu viện Quảng Hương Già Lam (TP.HCM).  Đại lão Hoà thượng là tác giả của nhiều công trình giảng luận Phật pháp, Luật học của người xuất gia, là nhà phiên dịch, chú giải nhiều kinh điển Đại thừa.

Đến năm 2013, sau khi đã 91 tuổi, Hòa thượng mới quay trở lại chùa Từ Đàm ở Huế và tu hành tại đây cho đến khi viên tịch. Lúc sinh thời, Đại lão hòa thượng từng soạn ra hàng trăm bài khảo luận dựng lại tinh thần Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo.

Minh Triết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *