Trung ương Giáo hội tưởng niệm Húy kỵ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ tại Tổ đình chùa Nho Lâm và chùa Bái Đính

Sáng ngày 25/11 (2/11 Nhâm Dần), tại Tổ đình Nho Lâm, tỉnh Hưng Yên, nơi chốn Tổ xuất thân của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, sơn môn pháp phái và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 11 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng viên tịch.