Trung ương Giáo hội trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 29 ngày viên tịch của Đức Đệ nhất Pháp chủ

Sáng ngày 4/12 (nhằm 11/11/Nhâm Dần), tại Văn phòng 2 Trung ương – Thiền viện Quảng Đức, Trung ương GHPGVN đã trang nghiêm cử thành lễ tưởng niệm 29 năm Đức đệ nhất Pháp Chủ Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận viên tịch.