Trung ương Giáo hội họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Căn cứ Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự 06 tháng đầu năm 2022, sáng ngày 30-7, Phiên họp trực tuyến Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX giữa 2 văn phòng Trung ương Giáo hội được diễn ra dưới sự chủ toạ của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Nhân sự Đại hội IX, đọc danh sách nhân sự 2 Ban

Tham dự có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban khen thưởng Đại hội; cùng chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS, Ban Thư ký HĐTS, Trưởng các Tiểu ban chuyên trách Đại hội.

Hà Nội – Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, đọc danh sách nhân sự của Ban

Dựa theo đề án tổ chức Đại hội được Ban Thường trực HĐTS thông qua ngày 10-7-2022, Phiên họp lần này thảo luận công tác chuẩn bị Đại hội, danh sách Ban Tổ chức Đại hội, danh sách nhân sự và kế hoạch thực hiện của các tiểu ban chuyên trách, đồng thời phiên họp cũng dự kiến số lượng nhân sự giới thiệu vào Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX.

Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban khen thưởng Đại hội

Theo đó, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban nhân sự; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Trưởng Ban Tổ chức; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng Ban khen thưởng; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Trưởng Tiểu ban nội dung; Hoà thượng Thích Gia Quang, Trưởng Tiểu ban Truyền thông – Báo chí; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Tiểu ban hoằng pháp – tuyên tuyền, Hoà thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Tiểu ban điều phối đại biểu; Hoà thượng Thích Thanh Điện, Trưởng Tiểu ban an ninh – trật tự; Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Trưởng Tiểu ban văn hoá triển lãm, Thượng toạ Thích Thanh Phong, Trưởng Tiểu ban hậu cần; Hoà thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Tiểu ban Nghi lễ; Hoà thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban xướng ngôn; Thượng toạ Thích Minh Hiền, Trưởng Tiểu ban tư liệu hình ảnh.

Riêng danh sách HĐTS nhiệm kỳ IX. Sau khi thảo luận, Ban Chỉ đạo Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐTS nhiệm kỳ IX là 270 vị, trong đó 235 uỷ viên chính thức, 35 thành viên dự khuyết. Dự kiến, ngày 4-10 sắp đến, Ban nhân sự Đại hội sẽ có phiên họp toàn ban tại Văn phòng Trung ương – Chùa Quán Sứ (Hà Nội) để trình đề án nhân sự tổng thể đến Ban Thường trực HĐTS xem xét, thảo luận và thông qua.

Đúc kết phiên họp, Hoà thượng Chủ tịch đánh giá cao kế hoạch thực hiện của các tiểu ban, theo đó Hoà thượng chỉ đạo chư Tôn đức Trưởng các tiểu ban được giao nhiệm vụ phải bám sát đề án tổ chức Đại hội, triển khai kế hoạch, chỉ đạo sâu sát, đôn đốc các thành viên trong tiểu ban cùng phối hợp làm việc nhịp nhàng để kịp tiến độ Đại hội.

Hoà thượng hy vọng, chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử trong Ban Tổ chức ra sức cống hiến tích cực, hoàn thành nhiệm vụ mà Giáo hội giáo phó, cùng nhau hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, diễn ra từ 27,28,29/11/2022, tại Cung văn hoá hữu nghị Việt – Xô, thủ đô Hà Nội.

Đăng Huy