TP.HCM: Tưởng niệm lần thứ 48 Hoà thượng Minh Trực tại Tổ đình Phật Bửu

Sáng ngày 10/6, tại Tổ đình Phật Bửu (quận 3), Đức Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quang lâm dâng hương tưởng niệm 48 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Trực, Tổ sư sáng lập pháp môn Thiền Tịnh đạo tràng.

Tại Tổ đường, Đức Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS cùng chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS và tông môn pháp phái đã thành kính dâng hương, đảnh lễ giác linh Tổ sư Minh Trực, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của Ngài trong việc sáng lập pháp môn Thiền Tịnh đạo tràng nhằm xiển dương chánh pháp, lợi lạc chốn nhân sinh.

Hoà thượng Thích Minh Trực, pháp huý Chơn Như, thế danh là Võ Văn Thạnh, tự Trương Văn Học, sinh năm Ất Mùi (1895), tại xã Phước Vân, tổng Lộc Thành Thượng, tỉnh Chợ Lớn (cũ), nay là xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Năm 29 tuổi (1924), Ngài xuất gia tại chùa Tam Tông, sau đó sáng lập Tam Tông Miếu – Minh Lý Thánh Hội và tham gia các phong trào chấn hưng Phật giáo. Năm 1948, Ngài khai sơn Tổ đình Phật Bửu – Thiền Tịnh đạo tràng và xiển dương pháp môn này đế lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay.

Những bộ Kinh được Ngài dịch ra Việt ngữ như: Nhựt Tụng, Pháp Bảo Đàn, Duy Ma Cật, Đại Viên Giác, Đốn Ngộ Nhập Đạo, Di Đà, Hồng Danh, Phổ Môn, Bát Nhã Tâm Kinh và sáng tác Lễ Bổn, Tham Thiền Bửu Sám, Thiền Tịnh Chơn Ngôn, Xuân Di Lặc và một số các thi kệ, liễn đối ở các tự viện.

Với uy đức và đạo hạnh của Hoà thượng, năm 1952, Hội Phật học Định Tường suy tôn Ngài lên ngôi vị Pháp chủ. Trong pháp nạn năm 1963, Hoà thượng là Cố vấn Uỷ ban Liên phái bảo vệ Phật giáo, lãnh đạo Thiền Tịnh đạo tràng cùng 11 tập đoàn Phật giáo miền Nam, đấu tranh vì sự tồn vong của Phật giáo.

 

Đặc biệt, trong sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, buổi lễ cầu nguyện trước khi đưa tiễn Bồ tát được tổ chức tại chánh điện Tổ đình Phật Bửu, do chính Ngài chủ lễ.

Ngày mồng 5 tháng 5 năm Bính Thìn (2/6/1976), Tổ sư đã an nhiên thị tịch, trụ thế 82 tuổi, hưởng 52 tuổi đạo. Sau khi trà tỳ, xá lợi Ngài được tôn trí vào các Bảo tháp ở Tổ đình Phật Bửu (quận 3), Phật Bửu Tự Hóc Môn và Phật Bửu Tự Phước Vân.

 

Đăng Huy