TP.HCM: Trung ương Giáo hội tưởng niệm 61 năm Tổ Khánh Anh viên tịch

Chiều ngày 1-3, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS dẫn đoàn Trung ương GHPGVN quang lâm đến chùa Khánh Vân (Quận 11) để dâng hương tưởng niệm nhân huý kỵ lần thứ 61 của Tổ Khánh Anh.

Tháp tùng Hoà thượng Chủ tịch có Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Huệ Minh, Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ TƯ; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế TƯ; HT.Thích Giác Liêm, Uỷ viên TT HĐTS; chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 TƯ.

Đối trước di ảnh Hoà thượng Tổ sư Khánh Anh, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh Ngài và nhất tâm đảnh lễ  bậc tiền bối hữu công đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, Hoà thượng Trưởng Ban Nghi lễ TƯ đã xướng lễ tưởng niệm tri ân công đức Tổ sư, chư Tôn đức giáo phẩm đồng tụng thời kinh cầu nguyện Giác linh Tổ được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Hoà thượng Khánh Anh, thế danh là Võ Hóa, pháp danh Chân Húy, pháp hiệu là Khánh Anh. Ngài sinh năm Ất Mùi (1895) tại làng Phổ Nhì, tổng Lại Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 21 tuổi, Ngài thọ quy giới tại chùa Cảnh Tiên. Năm 22 tuổi (1917), Ngài xuất gia tu học tại chùa Quang Lộc với pháp danh là Chân Húy.

Thể hiện tấm lòng yêu nước và tinh thần dấn thân, cuộc đời Tổ Khánh Anh gắn liền với phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong những năm 50 của thế kỷ trước. Tổ là một trong 3 vị giáo phẩm lãnh đạo và khởi xướng phong trào này nhằm mục đích thống nhất ý chí của Tăng Ni, Phật tử cả nước thành một khối đoàn kết, tạo ra sức mạnh tập thể chống giặc ngoại xâm, đưa Phật giáo Việt Nam trở về vị thế vốn có.

Trong quá trình hành đạo của mình, Tổ cũng là người đi đầu trong việc khai mở nhiều trường Phật học từ miền Tây Nam Bộ ra đến miền Trung, giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ Tăng tài kế thừa sự nghiệp chấn hưng và phát triển Phật giáo nước nhà. Do vậy, Tổ Khánh Anh đã trở thành một vị lãnh đạo tinh thần của toàn thể Tăng Ni, Phật tử cả nước trong thời gian này.

Kế thừa sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, môn đồ đệ tử của Tổ đã trở thành những bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam, trong đó có: HT Thiện Hòa, Thiện Hoa, Huyền Quang, Hành Trụ, Quảng Liên,…

Sinh tiền với giới đức và đạo hạnh sáng ngời, Tổ đã được suy tôn lên ngôi vị Thượng thủ Giáo hội Tăng già Toàn quốc (1959), Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt (1957), Chứng minh Đạo sư Hội Phật học Nam Việt (1955) và nhiều chức vụ lãnh đạo tối cao khác.

Khi hoá duyên đã mãn, Tổ an nhiên thị tịch vào lúc 16 giờ, ngày 31 tháng Giêng năm Tân Sửu, tại chùa Long An, Trà Ôn. Trụ thế 66 năm, hạ lạp 45 năm.

Đăng Huy