Thư mời họp công tác chuẩn bị Lễ ra mắt và công bố quyết định nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
—————–

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

THƯ MỜI HỌP

Căn cứ công văn 044/CV-HĐTS/VP2 ngày 04 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Trị sự về việc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức Lễ ra mắt, trao quyết định nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027);

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ Ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các Phân ban và Tiểu ban nhiệm kỳ IX (2022-2027) được diễn ra một cách tốt đẹp vào ngày 26/02 Quý Mão (tức 17/03/2023) tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN trân trọng kính mời:

Chư tôn đức và quý Cư sĩ Phật tử Ban Thường trực
Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Hoan hỷ tham dự phiên họp theo thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

Thời gian: 08h00 thứ Tư, ngày 22/02/2023 (nhằm ngày 03/02 Quý Mão)

Địa điểm: Văn phòng 2 Trung ương – Thiền viện Quảng Đức (Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

– Nội dung: Triển khai công tác tổ chức Lễ Ra mắt nhân sự BHDPT Trung ương, trình dự thảo Quy chế và Nhân sự các Phân ban, Tiểu ban trực thuộc (Trưởng các Phân ban, Tiểu ban trình bày)

Vì tính chất quan trọng của buổi họp, rất mong chư Tôn đức và quý Phật tử hoan hỷ sắp xếp thời gian để quang lâm tham dự.

Trân trọng kính mời.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

(Đã ký và đóng mộc)

Hòa thượng Thích Khế Chơn