Thư mời họp chuẩn bị Lễ ra mắt và công bố quyết định nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG
—————–

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

THƯ MỜI HỌP

Được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN – Văn phòng 2 Trung ương về việc tổ chức “Lễ ra mắt và công bố quyết định nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027)”;

Nhằm để kiện toàn các công tác chuẩn bị cho buổi lễ Ra mắt, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương trân trọng kính mời:

Chư tôn đức và quý Cư sĩ Phật tử Ban Thường trực
Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Hoan hỷ tham dự phiên họp theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 08h00 thứ Năm, ngày 16/02/2023 (nhằm ngày 26/01 Quý Mão)

Địa điểm: Văn phòng 2 Trung ương – Thiền viện Quảng Đức (Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

– Nội dung:
+ Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt và công bố quyết định nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027)
+ Thông qua danh sách nhân sự dự kiến của các Phân ban trực thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương (Trưởng các Phân ban trình bày nhân sự)

Vì tính chất quan trọng của buổi họp, rất mong chư Tôn đức và quý Phật tử hoan hỷ sắp xếp thời gian để tham dự phiên họp.

Trân trọng kính mời.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
TRƯỞNG BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG

Hòa thượng Thích Quảng Tùng