Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Trung ương GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————-

THƯ CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

Nam mô Bn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban Quản trị các chùa, đồng bào Phật tử Khmer.      

Nhân dịp chào đón Tết Chôl Chnăm Thmây PL. 2565 – DL. 2021, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây đại hoan hỷ tới toàn thể Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bào Phật tử Khmer. Kính chúc quý vị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây thắm tình đạo vị và an lạc dưới ánh hào quang của Đức Thế Tôn.

Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay đồng bào Phật tử Khmer hoan hỷ chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của mái nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng ngày hội toàn dân bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới; Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Tôi mong muốn với truyền thống tốt đẹp và sự tinh tấn, nỗ lực không ngừng của Chư Tăng, đồng bào Phật tử Khmer sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để đạt được nhiều thành tựu Phật sự to lớn hơn nữa, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Do đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, mong rằng Chư Tăng và đồng bào Phật tử Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay trong tinh thần nêu cao sự an toàn sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và Chư Thiên hộ trì Chư Tăng, đồng bào Phật tử Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây hưởng trọn năm pháp chúc mừng của Đức Phật: Sống lâu, Sắc tốt, An vui, Sức mạnh, Trí tuệ.

TM.BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH 

(Đã ký, đóng dấu)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn