Thông tư: Về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN theo hình thức trực tuyến

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____________
Số: 245/TT-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG TƯ
Về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19

     Kính gửi:   – Ban, Viện TƯ;

                     – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Ngày 12/3/2021, Hội đồng Trị sự đã ban hành Thông tư số 48/TT-HĐTS hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 – 2021). Theo đó, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, lễ hội, triển lãm, văn hóa nghệ thuật chào mừng, hội thảo khoa học… bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 11/2021. Tuy nhiên, hầu hết các sự kiện đó đều bị hoãn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng kéo dài từ 27/4 đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp ở các địa phương trong cả nước.

Trước tình hình thực tế đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định thay đổi hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập bằng trực tuyến. Tất cả các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Trị sự chỉ tổ chức Đại lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN vào cùng một buổi trực tuyến sáng 07/11/2021. Các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố không tổ chức riêng lẻ và tập trung nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có hướng dẫn cụ thể như sau:

  1. Thi gian t chc: 08h00 sáng ngày 07/11/2021 (tức Chủ Nhật, mùng 3/10/Tân Sửu).
  2. Địđim t chc:

– Điểm cầu Trung ương tại Trụ sở Ủy ban TWMTTQVN số 46 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

– Điểm cầu địa phương tại Trụ sở Ủy ban MTTQVN 63 tỉnh, thành phố.

  1. Thành phn tham d:

– Tđim cu Trung ương: Lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trên địa bàn Tp. Hà Nội, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội; Đại biểu khách mời: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ ngành trung ương, Lãnh đạo Tp. Hà Nội, Đại Sứ quán và Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội, đại biểu tôn giáo bạn, cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình.

– Tđim cu cáđịa phương: Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trên địa bàn; Toàn bộ Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Đại biểu khách mời: Lãnh đạo Tỉnh/Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, thành phố; Các Ban, Sở ngành hữu quan; Đại biểu tôn giáo bạn trên địa bàn (nếu có); Một số cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình TƯ và địa phương.

  1. Ch đề Đại lễ: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và Phát triển cùng đất nước”.
  2. Chương trình Đại lễ:

– 07h45: đón tiếp đại biểu;

– 08h00: chính thức Đại lễ

+ Chào cờ, Quốc ca và Đạo ca;

+ Niệm Phật cầu gia bị;

Phút tưởng niệm Lịch đại Tiền bối hữu công, Chủ tịch Hồ Chí Minh, AHLS, Chư tôn đức Lãnh đạo GHPGVN viên tịch qua các thời kỳ; Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do đại dịch Covid-19.

– 08h15: Giới thiệu

+ Tuyên bố lý do;

+ Giới thiệu đại biểu tham dự;

– 08h30: Đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN;

– 08h45: Diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm 40 năm GHPGVN của HT Chủ tịch HĐTS;

– 09h00: Tặng hoa chúc mừng (01 lẵng hoa tại điểm cầu TƯ + 01 lẵng hoa tại điểm cầu Tp. Hồ Chí Minh);

– 09h15: Báo cáo thành tựu Phật sự trọng đại 40 năm quá trình phát triển của GHPGVN, định hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045;

– 09h35: Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN;

– 09h45: Đáp từ cảm tạ và tiếp thu của Lãnh đạo GHPGVN;

– 10h00: Chương trình khen thưởng Nhà nước;

              Chương trình khen thưởng MTTQVN + Bộ Nội vụ.

– 10h30: Cảm tạ của Ban Tổ chức và Bế mạc;

+ Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ;

+ Hồi hướng kết thúc.

  1. Hđồng Tr s và các Ban, Vin TƯ:

– Ban Thư ký, Ban, Viện TƯ, Văn phòng 1 TƯ thực hiện công tác tổ chức tại điểm cầu Trung ương.

– Ban Thư ký chuẩn bị nội dung Đại lễ: Giấy mời tham dự Đại lễ, Thông điệp chào mừng Đại lễ của Đức Pháp chủ, Diễn văn Đại lễ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, báo cáo thành tựu Phật sự 40 năm của GHPGVN, định hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

– Ban Thư ký phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tôn giáo Chính phủ, Tổ công tác liên ngành của Chính phủ hỗ trợ Giáo hội và các Ban, Bộ ngành liên quan, Ủy ban TWMTTQVN, Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội thúc đẩy nhanh công tác chuẩn bị tổ chức, khách mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác khen thưởng cấp Nhà nước, MTTQVN, Bộ Nội vụ.

– Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chỉ đạo Ban Thư ký, Viện nghiên cứu Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM phối hợp in ấn tài liệu sách 40 năm thành lập Giáo hội và tổ chức thành công hội thảo khoa học trực tuyến sáng 04/11/2021 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM.

– Văn phòng 1 TƯGH phối hợp chặt chẽ với Ủy ban TWMTTQVN, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội (Ban Tôn giáo, Công an Tp. Hà Nội), Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội trong công tác trang trí hội trường, công tác kỹ thuật truyền dẫn trực tuyến, kết nối với điểm cầu trụ sở MTTQVN 63 tỉnh, thành phố, công tác lễ tân, kiểm tra y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, khu vực đỗ xe…

– Văn phòng 2 TƯGH phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức tại điểm cầu trụ sở Ủy ban MTTQVN Tp. Hồ Chí Minh.

  1. Ban Tr s GHPGVN tnh, thành ph:

– Liên hệ ngay với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành phố để nhận được sự giúp đỡ trong công tác tổ chức tham dự trực tuyến Đại lễ tại các điểm cầu địa phương trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành phố.

– Phát hành giấy mời đại biểu tham dự trực tuyến Đại lễ vào 8h sáng ngày 07/11/2021: Đại biểu Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trên địa bàn, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố và đại biểu khách mời Lãnh đạo Tỉnh/Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, thành phố; Các Ban, Sở ngành hữu quan; Đại biểu tôn giáo bạn trên địa bàn (nếu có); Một số cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình TƯ và địa phương. Lưu ý: giấy mời ghi rõ đại biểu cần có thẻ xanh Covid-19 hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19, làm xét nghiệm Covid-19 trước khi đến dự Đại lễ.

– Chịu trách nhiệm trang trí hội trường Đại lễ và phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành phố tổ chức công tác lễ tân, kiểm tra y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, khu vực đỗ xe…

– Phối hợp với Ban Tôn giáo, Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ) và Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành phố thực hiện công tác khen thưởng tại địa phương.

  1. T chc thc hin:

– Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban Thường trực Ban Trị sự khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan để đảm bảo thời gian khai mạc sáng 07/11/2021 và thành công của Đại lễ.

– Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có các vấn đề phát sinh, đề nghị báo cáo nhanh về 02 văn phòng TWGH: VP1 và VP2.

Nhằm tổ chức thành công sự kiện trọng đại kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính đề nghị Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố thực hiện tốt nội dung Thông tư điều chỉnh này.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Ban Thường trực HĐTS;
– UBTWMTTQVN;
– Bộ Nội vụ;
– Ban Tôn giáo Chính phủ/Vụ PG;
– Bộ CA/ Cục A02;
– UBMTTQVN tỉnh, Tp.;
– Sở Nội vụ/BTG các tỉnh, Tp;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn