Thông Báo: Về việc tham dự Hội nghị Trực tuyến Sơ kết công tác Phật sự Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

—————
Số: 035 /TB.BHPTƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Hội nghị Trực tuyến Sơ kết công tác Phật sự
Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN năm 2021

Căn cứ Phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

Nhằm phát huy tốt vai trò của ngành Hoằng pháp trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Cũng như, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của Ban Hoằng pháp trong thời gian qua và hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hiện đang diễn biến phức tạp.

Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN xin Thông báo đến Chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tham dự Hội nghị Trực tuyến Sơ kết công tác Phật sự và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021.

Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức hội nghị trực tuyến như sau:

  • Thời gian tổ chức: 08g00 ngày 03/7/2021 (nhằm ngày 24/5 năm Tân Sửu).
  • Địa chỉ họp trực tuyến: trungtamhoangphaponline.com
  • Bộ phận truyền thông của Ban Hoằng pháp Trung ương chủ động liên lạc chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương để hỗ trợ kỹ thuật đăng nhập tham dự hội nghị trực tuyến
  • Mọi thông tin chi tiết hoan hỷ liên hệ qua số điện thoại: 0982760624; Zalo: 0982760624 (TT.Thích Minh Nhẫn);

Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN rất mong Chư Tôn hoan hỷ sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ buổi họp trên và thực hiện tốt tinh thần Thông báo này

Thông báo này thay cho Thư mời

Kính chúc Chư Tôn đức Pháp thể khinh an, vạn sự kiết tường.

Nơi nhận:– HĐTS “để biết”
– Ban TT Ban HP “để biết
– Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, Tp   

– Lưu VP;
TM.BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 

Hòa Thượng THÍCH  BẢO NGHIÊM