Thông báo: Tổ chức lễ ra mắt nhân sự Ban HDPT TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
—————–

Số : 06/TB-BHDPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Lễ Ra mắt Nhân sự

Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các Phân ban và Tiểu ban
Nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Kính gởi:   – Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
                – Các Phân ban, Tiểu ban chuyên trách Phật tử Trung ương.
                – Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành.

– Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – VP II TW;
– Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Nay Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức lễ Ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các Phân ban và Tiểu ban nhiệm kỳ IX (2022-2027) theo các phần như sau:

1. Thời gian: 01 ngày. Từ 08h00 đến 17h00 thứ Sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2023
                (Nhằm ngày 26 tháng 02 năm Quý Mão)

2. Địa điểm: Hội trường Thiền viện Quảng Đức. (Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM)

3. Nội dung: lễ Ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các Phân ban và Tiểu ban nhiệm kỳ IX (2022-2027).

4. Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 300 vị.

5. Thành phần tham dự:
– Hòa thượng Chủ tịch

– Hai vị Phó Chủ tịch Thường trực
– Các vị Phó Chủ tịch
– Lãnh đạo VP II
– 12 Ban, ngành, viện (mỗi Ban, ngành, viện đại diện 01 vị)
– Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM
– Ban Tôn giáo Chính phủ
– Cục An ninh nội địa – Bộ Công an
– Ban Tôn giáo TP.HCM
– Ban Tôn giáo quận 3
– 97 thành viên BHDPT TW (phải có mặt đầy đủ)
– Mỗi BHDPT tỉnh, thành 05 vị

– Các thành viên Phân ban, Tiểu ban phải có mặt đầy đủ
– Phật tử các chùa.

Do tài chính của BTC hạn chế, chi phí tàu xe, máy bay và cư trú, kính đề nghị quý đại biểu hoan hỷ tự túc. Quý Ban (số lượng tham gia từ 03 vị trở lên) hoan hỷ gửi danh sách về cho BTC (theo mẫu đính kèm bên dưới) qua địa chỉ Văn phòng BHDPT TW – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM hoặc qua mail [email protected] hay qua zalo số 0918.015.097 – Thượng tọa Thích Quảng Tiến – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Để góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kính mong quý Đại biểu và quý Ban hoan hỷ triển khai nội dung thông báo này để công tác tổ chức Ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027) được thành tựu viên mãn.

Kính chúc chư Tôn đức và quý Cư sĩ thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời.

Nơi nhận:
– Như trên “để thực hiện”
– VP1, VP2.
– Lưu VP.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TW

(Đã ký và đóng mộc)

Hòa thượng Thích Khế Chơn

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ RA MẮT NHÂN SỰ
(TẢI VỀ MẪU ĐĂNG KÝ)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
BHDPT TỈNH, THÀNH/PHÂN BAN/TIỂU BAN:
…………………

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA
LỄ RA MẮT NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
CÁC PHÂN BAN VÀ TIỂU BAN
NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

STT GIÁO PHẨM
ĐẠO HIỆU
THẾ DANH Chức vụ trong BHDPT/Phân ban
/Tiểu ban
ĐIỆN THOẠI

………………………, ngày …… tháng ……. Năm 2023
TM. BHDPT TỈNH, THÀNH/PHÂN BAN/TIỂU BAN
TRƯỞNG BAN/PHÂN BAN/TIỂU BAN

……………………………………………