Thông bạch: Về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————

Số: 286/TB-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

THÔNG BẠCH
Về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713
Ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

                   Kính gửi: – Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Đức vua Trần Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh bại quân xâm lược đế quốc Nguyên Mông, bảo vệ độc lập, tự chủ cho dân tộc, xây dựng vương triều nhà Trần và quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Ngài là nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.

Nhằm tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn được tổ chức trọng thể tại các cấp Giáo hội.

Vì lý do Việt Nam mặc dù đã cơ bản đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn có nguy cơ bùng phát cao trong cộng đồng. Giáo hội đề nghị Tăng Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, chương trình Đại lễ tưởng niệm được tiến hành trang nghiêm và gọn nhẹ, có thể sử dụng hình thức trực tuyến.

  1. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại Lễ tưởng niệm tại Non thiêng Yên Tử.

          – Thời gian: Ngày 04/12/2021 (01/11/Tân Sửu).

          – Địa điểm: Khu danh thắng Yên Tử, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

  1. Tại GHPGVN các tỉnh, thành phố:

– Tổ chức Đại lễ tưởng niệm tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố (nếu có điều kiện).

– Thời gian: Ngày 04/12/2021 (01/11/Tân Sửu)

  1. Thành phần tham dự:

– Thành viên Hội đồng Chứng minh, HĐTS GHPGVN tại địa phương.

– Đại diện Ban Trị sự GHPGVN các cấp.

– Đại diện Chư Tôn đức tiêu biểu các Hệ phái Phật giáo tại địa phương.

– Đại diện Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện và Tăng Ni và Phật tử.

– Đại diện Quý Cơ quan các cấp chính quyền địa phương.

– Cơ quan thông tấn, báo đài.

  1. Chương trình Đại lễ:

– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.

– Sơ lược tiểu sử Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

– Lời tưởng niệm Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.

– Phát biểu của Chính quyền (nếu có).

– Dâng hương tưởng niệm Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

– Cảm tạ của Ban Tổ chức.   

  1. Biểu ngữ:

Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713
Ngày Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2021)
01/11/Mậu Thân – 01/11/Tân Sửu

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trân trọng thông báo đến Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố được biết và triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung Thông bạch này.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– BTGCP, Vụ Phật giáo;
– UBND, UBMTTQVN, BTG/SNV các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VP1, VP2.

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn