Thông bạch: Về việc Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567 – DL.2023

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

____________________
Số: 719/TB-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________
Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

THÔNG BẠCH
V/v Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567 – DL.2023

——————————-

                       

 Kính gửi: 

– Ban, Viện Trung ương;

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;

– Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện.

Vu lan là ngày lễ lớn trong Đạo Phật. Tổ chức Đại lễ Vu lan hàng năm là một trong các pháp môn thực hành hạnh nguyện tri ân, báo ân, báo hiếu của Tăng Ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử noi theo đức hạnh của Ngài Mục Kiền Liên trong kinh điển Phật giáo.

Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam chúng ta, ngày lễ Vu lan của Đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hình thành lễ hội Vu lan Báo hiếu. Mùa Vu lan Báo hiếu đã trở thành nét văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với Cha mẹ, Ông bà và những người thân yêu, đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng dân tộc, anh linh Anh hùng Liệt sỹ, Tổ tiên, Cửu huyền thất tổ của các gia đình trong toàn xã hội.

Nhằm tổ chức trang nghiêm Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567 – DL.2023, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử và Nhân dân, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp và các chùa, cơ sở tự viện, Tăng Ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử thực hiện tốt các nội dung trong công tác tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức:

– Từ ngày mùng 1 đến ngày Rằm và các ngày trong tháng Bảy năm Quý Mão.

– Chính lễ: Ngày Rằm tháng Bảy năm Quý Mão (tức 30/8/2023).

2. Địa điểm tổ chức:

– Tại các cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Tưởng niệm, tri ân, cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sỹ tại các nghĩa trang Liệt sỹ.

– Tại các nơi công cộng, trung tâm văn hóa, trụ sở của các công ty khi thực hiện phải được sự chấp thuận của chính quyền các cấp.

– Tại tư gia của các gia đình Phật tử. Lưu ý nếu có sự tham gia của số đông nhiều gia đình cùng nhau tổ chức thì phải có sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

3. Nội dung chương trình:

– Tụng kinh Vu lan, kinh Báo hiếu Phụ mẫu, Kinh Mục Liên Sám pháp, kinh A Di Đà… cầu siêu tiến anh linh Anh hùng Liệt sỹ, Cửu huyền thất tổ.

– Thuyết giảng ý nghĩa Vu lan Báo hiếu.

– Nghi thức Bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ.

– Nghi thức thắp nến tri ân và truyền hoa đăng tưởng niệm anh linh Anh hùng Liệt sỹ và Cửu huyền thất tổ.

– Chương trình nghệ thuật Công cha nghĩa mẹ (nếu có).

4. Tổ chức thực hiện:

– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố có kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở tự viện trong công tác tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu.

– Lưu ý trong khâu tổ chức mua sắm lễ, tránh tổ chức thu tiền mua lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh và các nghi lễ không phù hợp với Chính pháp và nghi lễ truyền thống. Không đốt nhiều vàng mã. Nên thực hiện các việc làm từ thiện thiết thực cứu giúp người nghèo khổ để chuyển hóa thành nghiệp thiện lành báo hiếu Tổ tiên và Cha mẹ.

– Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Vì sự trang nghiêm và ý nghĩa của Đại lễ Vu lan Báo hiếu, kính đề nghị Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố triển khai, quán triệt nội dung thông tư này đến các cơ sở tự viện và toàn thể Tăng Ni, Phật tử thực hiện trang nghiêm.

Trân trọng!

Nơi nhận :

– Như trên; 

– HTCT, PCT TTr.; 

– Ban Thường trực HĐTS; 

– Phòng PG (BTGCP); 

– Ban Tôn giáo (SNV) các tỉnh, thành phố;

– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

       

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn