Thông bạch: Tăng Ni, Phật tử cả nước hướng về TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————–

Số: 171/TB-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021


THÔNG BẠCH

V/v Tăng Ni, Phật tử cả nước hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam phát tâm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
    – Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
    – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
    – Các cơ sở tự viện.

Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni,  

Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 do biến chủng mới Delta làm lây nhiễm với tốc độ rất nhanh, lan ra diện rộng, diễn biến rất phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế, số ca lây nhiễm trở thành F0 liên tục tăng cao kỷ lục mỗi ngày làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội và cuộc sống mưu sinh của tất cả người dân từ các khu dân cư đông đúc, các khu chợ dân sinh, chợ đầu mối, đến các khu công nghiệp. Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua những thời khắc khó khăn để phòng, chống dịch Covid-19.

Cả nước đang hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi Chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử tiếp tục gương mẫu thực hiện những hướng dẫn, yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hơn lúc nào hết, với tinh thần từ bi của Đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, phát tâm ủng hộ Quỹ Vắc xin, Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ trang thiết bị y tế, hàng hóa nhu yếu phẩm gửi đến giúp đỡ kịp thời đồng bào trong vùng và khu cách ly tập trung. Tăng Ni là bác sỹ, có chuyên môn ngành y hãy xung phong vào tuyến đầu chống dịch, tham gia vào tổ Covid cộng đồng. Hãy hành động ngay lúc này chung tay cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tỉnh, thành phố phía Nam ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua khó khăn sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Kính mong Chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử phát tâm ủng hộ liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp Thành phố Hồ Chí Minh, và các địa phương tỉnh, thành phố phía Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt dịch bệnh lần này để đạt kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất trong việc chăm lo sức khỏe cho mọi người, an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Trân trọng!

  Nơi nhận :
– Như trên;

– UBTƯMTTQVN;
– BTGCP;
– Lưu VP1, VP2.
 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Đã ký

 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn